Darklight

Hui-ā-Tau 2016

Program maorijskej konferencie. Dizajn pre pôvodných obyvateľov Nového Zélandu je špecifický, založený na mnohovýznamových prvkoch. Vychádza z prírodných prvkov a sebe vlastným spôsobom prepája pôvodné videnie s moderným prístupom.

Categories