Darklight

Konferencia IWSSIP 2016

Vypracovali sme vizuálnu identitu medzinárodnej vedeckej konferencie IWSSIP 2016. Okrem grafickej prípravy zborníka sme zabezpečovali aj všetky ostatné vizuálne prvky konferencie, vrátane jej web stránky. Dohľad nad tlačou je samozrejmosť.

Categories