Darklight

MY – Časopis skupiny Poštovej banky

So skupinou Poštovej banky sme spolupracovali na príprave mesačníka pre zamestnancov spoločností skupiny. Časopis bol koncipovaný ako livestylový mesačník. Počas takmer dvojročnej spolupráce sme vytvorili 18 čísel, ktoré prezentovali pracovné úspechy zamestnancov skupiny, ich súkromie, koníčky a schopnosti.

Categories