Darklight

OKO Časopis

OKO Časopis je médium študentov štyroch fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Pôvodne bol založený v roku 2014 na FEI STU ako občasník pár nadšencov. V súčasnosti poskytuje univerzitné, no najmä tematické informácie takmer 7 tisícom študentov. Časopis je vedený výhradne študentami fakúlt, na ktorých vychádza.

Ivan Minárik bol členom redakcie ako korektor, zástupca šéfredaktora a hlavný grafik a od roku 2007 do roku 2014 aktívne napomáhal tomu, aby OKO Časopis rozšíril svoje pôsobenie na ďalšie fakulty STU a zároveň si zachovával modernosť, technickú, vizuálnu i obsahovú kvalitu. OKO Časopis sa tak počas niekoľkých rokov pravidelne umiestňoval na prvých troch priečkach súťaže študentských časopisov Štúrovo pero, kde neraz porotu o svojich kvalitách presvedčil viac, než časopisy vznikajúce na masmediálnych fakultách.

Categories